О нас

  

Серед безлічі саморобних відеомовників, що виникли за 2013-2014 рік, ми найнеквапливіші.
AnalyticTV - це творче об'єднання професіоналів телебачення, яким не просто життєво важливо донести найцінніші думки інтелектуалів до спів-громадян - але важливо зрозуміти: що нас очікує в найближчій і віддаленій перспективі.

«Зомбоящик» (телевізор) Останні 20 років методично знищував будь-яке живе слово. Перемежовуючи примітивну брехню з простим браком інформації, телевізійні станції всієї країни так чи інакше дурили публіку. Намагались нав'язати глядачеві світогляд люмпена, жахливі звички зі світу споживання. Ми не сховаємо розпач - телевізійники методично опускали і себе «нижче плінтуса», заражалися тією самою «нізькоінтеллектуальною» хворобою.

Ми навмисне почали свою діяльність з публікацій російською мовою. Адже саме у російськомовної аудиторії проблеми зі сприйняттям сучасної української реальності. Однак, інтерв'ю ми будемо пропонувати рідною мовою співрозмовника, щоб гості наших ефірів мали всі можливості висловити якомога точніше свої думки.

Ми сподіваємося залучити до проблем українського суспільства максимальну кількість глядачів і читачів. AnalyticTV не ділить глядачів за національною, територіальною, культурному, теологічному ознакою. Ми тільки відмовляємо в розмовах на нашому сайті дурням та божевільним. Ми сповідуємо визнані людські доктрини у всіх сферах нашого життя, включаючи права людини, визнані ООН, шануємо законодавство республіки Україна і в роботі над змістом сайту спираємося на здоровий глузд.

Колектив AnalyticTV дуже сподівається, що матеріали сайту здадуться вам цікавими, а відео та публікації в блогах будуть гідні вашої уваги.
Среди множества самодельных видео вещателей, возникших за 2013-2014 год, мы самые неторопливые.
AnalyticTV – это творческое объединение профессионалов телевидения, которым не просто жизненно важно донести самые ценные мысли интеллектуалов до сограждан – но важно понять: что нас ожидает в ближайшей и отдаленной перспективе.

«Зомбоящик» (телевизор) последние 20 лет методично уничтожал любое живое слово. Перемежая примитивную ложь с простым недостатком информации, телевизионные станции всей страны «оболванивали» и одурачивали публику. Старались навязать зрителю мировоззрение люмпена, ужасные привычки из мира потребления.Не скроем досаду - телевизионщики методично опускали и себя «ниже плинтуса», заражались той самой «низкоинтеллектуальной» болезнью.

Мы намеренно начали свою деятельность с публикаций на русском языке. Ведь именно у русскоязычной аудитории проблемы с восприятием современной украинской реальности. Однако интервью мы будем предлагать на родном языке собеседника, чтобы гости наших эфиров имели все возможности выразить как можно точнее свои мысли.

Мы надеемся привлечь к проблемам украинского общества максимальное количество зрителей и читателей. Analytic TV не делит зрителей по национальному, территориальному, культурному, теологическому признаку. Мы только отказываем в диалоге на нашем сайте дуракам и городским сумасшедшим. Мы исповедуем признанные человеческие доктрины во всех сферах нашей жизни, включая права человека, признанные ООН, чтим законодательство республики Украина и в работе над содержанием сайта опираемся на здравый смысл.

Коллектив AnalyticTV очень надеется, что материалы сайта покажутся вам интересными, а видео и публикации в блогах будут достойны вашего внимания.

e-mail: produсer@analytictv.org
телефон – факс: +38044 3310261
мобильный телефон: +38067 2742818
 

Блоги

© 2014-2015 AnalytivTV - Все права защищены.
Сайт визитка разработан - РА "Эврика"