Пожежа державного масштабу (оновлено)
20-07-2015, 14:24

  
14 липня 2015 року відбулася прес-конференція, присвячена екологічним та соціальним наслідкам пожежі на нафтобазі. Організатором заходу є Всеукраїнська екологічна ліга.

Потужний вибух та пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта»у
с. Крячки (Васильківський район, Київська область) надовго запам’ятався місцевим мешканцям. Протягом восьми днів отруйний дим здіймався над селом та прилеглими районами, а нафтовий дощ зіпсував врожай та майно.

В результаті пожежі відбулося значне забруднення довкілля нафтою та її продуктами горіння. Разом з димовими газами в атмосферне повітря потрапили бензапірен, сірчистий і сірчаний ангідриди, оксид вуглецю (IV), оксиди азоту, газоподібні й тверді продукти неповного згоряння палива, сполуки ванадію, солі натрію та ін.

У прес-конференції взяли участь: Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, Людмила Хохлова, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, Михайло Бондаренко, експерт-практик з питань поводження з відходами.

Тетяна Тимочко зазначила, що 19 червня 2015 року експерти Всеукраїнської екологічної ліги виїхали на місце пожежі щоб оцінити масштаби забруднення довкілля нафтопродуктами. Ґрунт на території нафтобази виявися просочений нафтою на глибину декількох десятків сантиметрів. Крім того, нафта потрапила у прилеглі водоймища, вкривши їх щільною плівкою. Поспілкувавшись з місцевими мешканцями, експерти ВЕЛ дізналися, що багато з них відчуло токсичну дію диму від пожежі, зокрема деякі відчували головний біль, нудоту, печіння у горлі, загострення хронічних респіраторних захворювань.

Тетяна Валентинівна зауважила, що згідно з даними проведених лабораторних аналізів проб води, ґрунту та продуктів харчування, експерти Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК виявили перевищення ГДК бензапірену та поліароматичних вуглеводнів до 26 разів. Наприклад, у піску, відібраному на гральному майданчику дитячого садочка «Капітан» (вул. Народна, 11, с. Крячки) вміст бензапіренів становив 87,8 мкг/кг, що в 4 рази перевищувало ГДК. Варто зазначити, що цей вуглеводень є потужним канцерогеном і може призводити до генетичних змін в організмі людини.

Тетяна Валентинівна наголосила на тому, що для відновлення території після такого сильного забруднення необхідний ряд дієвих реабілітаційних заходів, зокрема:

- визначення екологічного стану території нафтобази та розробка екологічно безпечних методів демонтажу та утилізації пошкоджених цистерн обладнання;

- якнайшвидша ліквідація забруднення шляхом адсорбування нафти з водної поверхні та ґрунту;

- проведення моніторингу концентрацій забруднюючих речовин на території нафтобази та прилеглих населених пунктів;

- створення експертної групи із залученням представників органів місцевого самоврядування, природоохоронних громадських організацій та науковців для розробки програми відновлення природних територій, забруднених у результаті аварії на «БРСМ-нафта»;

- проведення інформаційної роботи із місцевим населенням щодо можливого негативного впливу забруднених нафтою продуктів харчування на здоров’я людини.


Людмила Хохлова зазначила, що для ліквідації розливу нафтопродуктів рекомендується застосовувати вуглецевий нафтопоглинаючий сорбент. Для очищення території, забрудненої 240 тонами нафтопродуктів необхідно приблизно 60 т адсорбенту. Наразі місце локалізації розливу нафти було оброблено за допомогою 5 т сорбенту.

За її словами, під час ліквідації аварії дії служби охорони безпеки нафтобази та пожежно-рятувальних служб були абсолютно некомпетентними, оскільки ситуація вийшла з-під контролю і пожежа продовжувалася більше тижня. Крім того, деякі протипожежні дії були не досить обґрунтованими з екологічної точки зору. Зокрема, для відводу нафти були вириті траншеї без гідроізоляції. Частково ситуацію покращує те, що траншеї були прориті у глинистому ґрунті, тому нафта не буде швидко просочуватися у підземні води.

Людмила Хохлова також наголосила на актуальній для більшості нафтобаз проблемі відсутності запасу нафтопоглинаючих продуктів та достатньої кількості засобів пожежогасіння на випадок аварії.

Михайло Бондаренко повідомив про особливості застосування сорбуючих матеріалів під час ліквідації наслідків аварії, а також назвав конкретні кроки, які необхідно невідкладно здійснити для ефективної боротьби з негативними наслідками пожежі, зокрема: збирання шкідливих речовин, що проникли у ґрунт та воду; рекультивація земель; утилізація відпрацьованих сорбентів та розлитої нафти на спеціальних підприємствах. Зволікання, за його словами, призводитиме лише до збільшення масштабів трагедії, оскільки токсичні речовини щодня проникають у землю і мережею ґрунтових вод будуть поширюватися по всій території України.


8 червня 2015 року стався вибух на території нафтобази "БРСМ-нафта", що знаходиться у селі Крячки (Васильківський район, Київська область). Після прибуття рятувальниками було повідомлено, що горять три резервуари з бензином. Вночі вогонь поширився і пожежа охопила ще декілька резервуарів.

Горіння бензину у резервуарах продовжувалося до 16 червня 2015 року. Майже від початку пожежі рятувальники проводили його перекачування до резервуарів нафтобази «КЛО», яке завершилося 22 червня.
http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/96097Сюжет на каналі ICTV

Пояснювальна записка до протоколу випробувань за результатами обстежень
зони постпірогенного впливу пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта», м. Васильків

Дата відбирання зразків: 19 червня 2015 року.
Дати проведення випробувань: 23.06 – 03.07.2015 року.
Тип зразків: грунт, пісок, вода, рослини (городина, плодово-ягідна продукція),
молоко.
Аналіз результатів випробувань за об’єктами:
1. Грунти.
Здійсненим аналізом проб ґрунтів, відібраних в зоні впливу пожежі, виявлено
високий вміст ПАВ (поліароматичних вуглеводнів) від 540 до 77060 мкг/кг ґрунту
залежно від місця відбирання проб.
Критичним є перевищення по бензапіренам: у зразку грунту, відібраного при
виїзді із с. Путрівка – у 1,5 раза ГДК (1420 мкг/кг); Вміст бензапіренів у ґрунті,
відібраному безпосередньо на території після аварійної нафтобази перевищують
допустимі норми у 26 разів та складають 77060 мкг/кг.
У піску, відібраному на гральному майданчику дитячого садочка «Капітан»
(вул. Народна, 11, с. Крячки) вміст бензапіренів становив 87,8 мкг/кг, що в 4 рази
перевищувало ГДК.
2. Вода.
У пробах води, що відібрані із озера та криниці у с. Путрівка виявлено наявність
ПАВ у концентраціях 1,6 та 1,5 мкг/л. В Україні допустимість та вміст поліциклічних
ароматичних вуглеводнів не нормується, в країнах ЄС ГДК для цих контамінантів
складає 0,1 мкг/л. Вмісту бензапіренів у вказаних пробах води не виявлено.
У воді, відібраній із пожежного озера безпосередньо в зоні вогнища аварії вміст
ПАВ складав 64 мкг/л; бензапіренів – 1,45 мкг/л.
3. Рослини
Не зважаючи на те, що у рослинній продукції поліароматичні вуглеводні та
бензапірени не нормуються, їх наявність викликає пересторогу. Зокрема у об’єднаній
пробі рослин овочевих культур (цибуля, картопля, гарбузи, квасоля, полуниця),
відібраних на присадибній ділянці у с. Крячки, вул. Народна, 10 виявлено віст ПАВ
на рівні 3,7 мкг/кг, вміст бензапіренів – 0,2 мкг/кг рослинної маси.
Усереднений рівень забруднення городніх рослин (полуниця, соняшник, цибуля,
кукурудза) та плодових рослин (персик, малина) на присадибній ділянці у с.
Путрівка, пров. Пушкінський, 10 складає за вмістом ПАВ – 0,9 мкг/кг, бензапіренів –
0,1 мкг/кг рослинної біомаси.
4. Молоко.
Кількість зразка молока (0,5 л) була не достатньою для проведення комплексних
аналізів на визначення нафтопродуктів. Перевіркою молока на забрудненість
токсичними елементами (важкими металами) виявлено вміст свинцю 0,11 мг/кг, що
знаходиться на рівні ГДК.
Слід відмітити, що в пробах ґрунту виявлено досить високі концентрації сірки, яка
є побічним продуктом горіння нафтопродуктів та вивільняється переважно у формі
оксидів, які випадають із кислотними опадами, забруднюючи ґрунтовий та
рослинний покрив.
Санітарні норми допустимих концентрацій валового вмісту елементарної сірки з
урахуванням фону за загальносанітарним лімітуючим показником складають 160
мг/кг. Діапазон концентрацій сірки у досліджуваних пробах за результатами
вимірювань встановлено наступний:
- у грунті – від 158,2 до 341,2 мг/кг залежно від місця відбору проби, що
перевищує встановлені ГДК;
- вміст сірки у піску, відібраного з дитячого майданчика у садочку складає 204,0
мг/кг.
Вміст сірки у рослинницькій та тваринницькій продукції не підлягає санітарно-
гігієнічному нормуванню.
- у пробах садових та городніх рослин – від 389,8 до 580,0 мг/кг;
- у пробі молока – 352,4 мг/кг.
Таким чином, критичні рівні забруднень продуктами горіння нафтопродуктів
встановлено для ґрунтів за показниками сумарного вмісту нормованих бензапіренів
та ненормованих поліароматичних вуглеводнів, також для грунтів характерне
перевищення лімітуючи показників вмісту сірки.
За результатами досліджень проб питної води із криниці (с. Путрівка)
понаднормових перевищень за досліджуваними показниками не встановлено. Однак,
вміст ПАВ у концентрації 1,5 мкг/л, є потенційно небезпечним, так як за
загальноєвропейськими нормами допустима ГДК складає 0,1 мкг/л.
Найвищі рівні забруднення виявлено у воді пожежного озера безпосередньо в
епіцентрі катастрофи, що з часом провокує екологічні ризики міграції цих
небезпечних токсикантів водоносними шляхами через підґрунтові води.
Джерелом наявності поліароматичних речовин та сірки у рослинницькій продукції
є сажоподібні осади на листковій поверхні та плодах внаслідок викидів від вибуху.
Особливо критично це для їстівних частин зеленних овочевих культур та плодів.
Наявність контрольованих речовин на листкових пластинках коренебульбоплодів,
кукурудзи, соняшнику не складає гострої небезпеки через низьку здатність до
транслатеральної їх міграції через листки до генеративних органів городніх культур,
які споживаються в їжу. Однак, з екологічної точки зору таку біомасу рослин краще
утилізувати після плодоношення для попередження забруднення ґрунту.
Виявлений у молоці свинець на рівні ГДК однозначно не можна пов’язувати із
аварійним викидами, так як причиною тому могло стати тривале випасання ВРХ
поблизу автомобільних магістралей з поступовим накопиченням даного токсиканту в
організмі тварини.
Критичними результатами моніторингу є виявлений високий вміст сірки у
грунтіджерелом надходження якої й могли стати викиди із продуктами згорання
нафтовмісних речовин.
Заст. директора УЛЯБП АПК
з експертної діяльності О Самкова
Переглядів: 1669
 

Блоги

© 2014-2020 AnalytivTV - Всі права захищено.
Сайт разраблено - "РПК Эврика"